ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                                                                                                                                          

                                           

                                                                                                 

Copyright (c) 2006 by www.sawasdeefineday.com